Ontheffing verleend op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet Nilantspad 3, 7581 BA Losser

Type bekendmaking
drank- en horecavergunning
Status
verleend
Locatie (perceel)
  • Losser H 9421
Publicatiedatum
05-04-2019
Einddatum
17-05-2019
Kaart behorende bij: Ontheffing verleend op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet Nilantspad 3, 7581 BA Losser

Op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet is de volgende ontheffing verleend aan:
 

Beschrijving

Stichting Man, Nilantspad 3, 7581 BA Losser voor het schenken van zwakalcoholhoudende dranken tijdens de openingsactiviteiten van het clubhuis van Stichting Man’ op de volgende dagen en tijden:
-    Zaterdag 6 april 2019 van 13:00 uur tot 23:30 uur
-    Zondag 7 april 2019 van 11:00 uur tot 16:00 uur
Datum bekendmaking 5 april 2019.
 

Procedure

Tegen een ontheffing kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift richten een de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.