Verleende vergunning APV en bijzondere wetten hoek van de Hoofdstraat/Pastoor van Laakstraat in Overdinkel

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (perceel)
  • Losser K 6483
Publicatiedatum
11-10-2019
Einddatum
22-11-2019

Op grond van artikel 5:18 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende vergunning verleend aan:
 

Beschrijving

Stichting OVO voor het innemen van een standplaats tijdens de St. Gerardus Majella bedevaart voor de verkoop van boterkoek op zondag 20 oktober 2019 nabij de kerk op de hoek van de Hoofdstraat/Pastoor van Laakstraat in Overdinkel. 
Datum bekendmaking 11 oktober 2019.
 

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, tegen een besluit voorzien van een ¹ moet het bezwaarschrift worden gericht aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.