Verleende vergunning op grond van de Drank- en Horecawet Dorpstraat 7, 7587 AA de Lutte

Type bekendmaking
drank- en horecavergunning
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • Losser
Publicatiedatum
15-01-2019
Einddatum
26-02-2019
Kaart behorende bij: Verleende vergunning op grond van de Drank- en Horecawet Dorpstraat 7, 7587 AA de Lutte

Op grond van artikel 30a van de Drank- en Horecawet is het aanhangsel behorende bij de Drank- en Horecavergunning gewijzigd van:
 

Beschrijving

De Vereeniging gevestigd aan de Dorpstraat 7, 7587 AA in de Lutte.
Datum bekendmaking 15 januari 2019.
 

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser.