Verleende vergunning op grond van de Drank- en Horecawet Brinkstraat 34-36, 7581 GD Losser

Type bekendmaking
drank- en horecavergunning
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • Losser
Publicatiedatum
15-01-2019
Einddatum
26-02-2019
Kaart behorende bij: Verleende vergunning op grond van de Drank- en Horecawet Brinkstraat 34-36, 7581 GD Losser

Op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet is de volgende gewijzigde slijterijvergunning verleend aan:
 

Beschrijving

Slijterij Smit gevestigd aan de Brinkstraat 34-36, 7581 GD te Losser voor het wijzigen van de lokaliteit van de slijterijvergunning. 
Datum bekendmaking: 15 januari 2019.
 

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser.