Verleende vergunning APV en bijzondere wetten Bentheimerstraat 21, 7587 ND de Lutte

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • Losser
Publicatiedatum
15-01-2019
Einddatum
26-02-2019
Kaart behorende bij: Verleende vergunning APV en bijzondere wetten Bentheimerstraat 21, 7587 ND de Lutte

Op grond van artikel 5:18 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende vergunning verleend aan:
 

Beschrijving

Fletcher hotel de Grote Zwaan, Bentheimerstraat 21, 7587 ND de Lutte voor het aanwezig hebben van twee kansspelautomaten in het horecabedrijf gedurende het tijdvak van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019.1 
Datum bekendmaking 15 januari 2019.
 

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, tegen een besluit voorzien van een ¹ moet het bezwaarschrift worden gericht aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.