Ontwerp uitwerkingsplan “Losser dorp uitwerkingsplan De Saller 2C”

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7481CC
Publicatiedatum
23-01-2019

Met ingang van 24 januari 2018 ligt gedurende zes weken voor iedereen ter inzake het ontwerp “Losser dorp uitwerkingsplan De Saller 2C”.

Beschrijving

Omschrijving plan
Het plan voorziet in de bouw van ongeveer 87 woningen in fase 2C van het nieuwbouwplan De Saller. Het gaat globaal om het gebied ten noorden van de Havezatensingel en ten westen van het Sallers Kerkepad. Op dit gebied ligt al een globale woningbouwbestemming die middels het uitwerkingsplan “Losser dorp uitwerkingsplan De Saller 2C” wordt uitgewerkt in een gedetailleerd bestemmingsplan, waarin het stratenpatroon, de bouwstroken, het openbare groen, enzovoorts worden vastgelegd.

Procedure

Inzien bestemmingsplan
Het ontwerp uitwerkingsplan kan tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser. Het plan en de bijbehorende toelichting kan ook op www.ruimtelijkeplannen.nl worden bekeken.

Reageren?
Gedurende de bovengenoemde termijn van vier weken kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze omtrent het plan indienen. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser.  Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de publieksbalie van het gemeentehuis, bereikbaar via telefoonnummer (053) 5377444.

Publicatie
1.            De week van Losser
2.           
www.losser.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl
3.            Staatscourant

Bijlagen