Besluit buiten behandeling Ruhenbergerweg 21, 7586 RE Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
afgewezen
Locatie (gemeente)
  • Losser
Publicatiedatum
14-01-2019
Einddatum
25-02-2019
Kaart behorende bij: Besluit buiten behandeling Ruhenbergerweg 21, 7586 RE Overdinkel

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de onderstaande aanvraag om omgevingsvergunning niet in behandeling neemt:
 

Beschrijving

Een gefaseerde aanvraag, fase 1, om omgevingsvergunning voor het afwijken van de voorschriften van het bestemmingsplan, het wijzigen van de inrichting (milieu), het uitvoeren van werkzaamheden en het aanleggen van een inrit op het perceel Ruhenbergerweg 21, 7586 RE Overdinkel.
Datum bekendmaking 14 januari 2019.
 

Procedure

Tegen een besluit kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders,  Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.