Aanvraag om omgevingsvergunning Arendstraat 2A, 7581 ET Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (gemeente)
  • Losser
Publicatiedatum
23-01-2019
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Arendstraat 2A, 7581 ET Losser

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Wijzigen van een bestemming op het perceel Arendstraat 2A, 7581 ET Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.