aanpassen Kiss&Ride stroken Keizerskroon

Type bekendmaking
verkeersbesluit
Status
verleend
Locatie (perceel)
  • Losser
Publicatiedatum
22-05-2019
Einddatum
03-07-2019

Aanpassen Kiss & Ride-stroken nabij de basisscholen
aan de Keizerskroon te Losser

 

Beschrijving

Het college van burgemeester en wethouders van Losser heeft besloten om de aan de Keizerskroon aanwezige Kiss & Ride locaties, de daarbij behorende parkeerverboden en één taxistandplaats, aan te passen conform de bij het besluit behorende tekening.
Tot dit besluit is gekomen om het brengen en halen van schoolkinderen beter te reguleren en de verkeersveiligheid te verbeteren.

Het besluit, inclusief de bijbehorende tekening, ligt met ingang van
24 mei 2019 voor een periode van zes weken ter inzage bij de publieksbalie van de gemeente Losser in het Kultuurhus ’t Lossers hoes te Losser.
Inzage is mogelijk op de volgende dagen en tijden:
•    Maandag tot en met woensdag, vanaf 08:30 uur tot 17:00 uur;
•    Donderdag, vanaf 08:30 uur tot 18:00 uur;
•    Vrijdag, vanaf 08:30 uur tot 17:00 uur.

Als u het niet eens bent met deze beslissing dan kunt u daartegen bezwaar maken binnen zes weken na de dag van bekendmaking. Als de bekendmaking geldt de datum van verzending/bekendmaking van de beslissing. U kunt het bezwaarschrift richten aan burgemeester en wethouders van Losser, postbus 90,
(7580 AB) Losser.

 

Procedure

Het besluit, inclusief de bijbehorende tekening, ligt met ingang van
24 mei 2019 voor een periode van zes weken ter inzage bij de publieksbalie van de gemeente Losser in het Kultuurhus ’t Lossers hoes te Losser.
Inzage is mogelijk op de volgende dagen en tijden:
•    Maandag tot en met woensdag, vanaf 08:30 uur tot 17:00 uur;
•    Donderdag, vanaf 08:30 uur tot 18:00 uur;
•    Vrijdag, vanaf 08:30 uur tot 17:00 uur.

Als u het niet eens bent met deze beslissing dan kunt u daartegen bezwaar maken binnen zes weken na de dag van bekendmaking. Als de bekendmaking geldt de datum van verzending/bekendmaking van de beslissing. U kunt het bezwaarschrift richten aan burgemeester en wethouders van Losser, postbus 90,
(7580 AB) Losser.