Weigeringsbesluit omgevingsvergunning voor het bouwen van 12 prefab woningen op de locatie Kroepsweg-Rosmolen, kadastraal bekend onder gemeente Losser, sectie G, nummer 3527

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (perceel)
  • Losser G 3527
Publicatiedatum
14-05-2019
Einddatum
25-06-2019

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten:
 

Beschrijving

Een omgevingsvergunning te weigeren voor het bouwen van 12 prefab woningen op de locatie Kroepsweg-Rosmolen, kadastraal bekend onder gemeente Losser, sectie G, nummer 3527.
Datum bekendmaking 14 mei 2019.
 

Procedure

Tegen een besluit kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders,  Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.