Aanvraag om omgevingsvergunning op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie H, nummer 6956 naast Honingloweg 7, 7581 PK Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (perceel)
  • Losser H 6956
Publicatiedatum
22-05-2019

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Bouwen van een fietsbrug over een te graven watergang op het perceel met de kadastrale aanduiding H 6956 naast Honingloweg 7, 7581 PK Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.