Aanvraag om omgevingsvergunning op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie H, nummer 10094 gelegen naast Honingloweg 7, 7581 PK Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (perceel)
  • Losser H 10094
Publicatiedatum
22-05-2019

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Afwijken van het bestemmingsplan voor het gebruik van gronden ten behoeve van het inrichten van een opslagdepot voor de tijdelijke opslag van vrijkomende partijen zand op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie H, nummer 10094, gelegen naast Honingloweg 7, 7581 PK Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.