Aanvraag om omgevingsvergunning Imenhofzijweg 1, 7582 PH Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7582PH 1
Publicatiedatum
22-05-2019
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Imenhofzijweg 1, 7582 PH Losser

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Uitbouwen van een woning op het perceel Imenhofzijweg 1, 7582 PH Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.