Aanvraag om omgevingsvergunning Beuningerstraat 50, 7588 RH Beuningen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7588RH 50
Publicatiedatum
22-05-2019
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Beuningerstraat 50, 7588 RH Beuningen

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Bouwen van een schuur op het perceel Beuningerstraat 50, 7588 RH Beuningen.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.