Melding in het kader van het besluit lozen buiten inrichtingen Dingshof 15, 7581 WP Losser

Type bekendmaking
milieuvergunning
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 7581WP 15
Publicatiedatum
21-08-2019
Kaart behorende bij: Melding in het kader van het besluit lozen buiten inrichtingen Dingshof 15, 7581 WP Losser

Er is een melding in het kader van het besluit lozen buiten inrichtingen ingediend voor het:
 

Beschrijving

Aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem op het perceel Dingshof 15, 7581 WP Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een ingediende sloopmelding staat geen bezwaar of beroep open. Derden die het niet eens zijn met de sloop, zullen de gemeente moeten verzoeken om handhavend op te treden. Een dergelijk verzoek zal moeten zijn gebaseerd op de (vermeende) overtredingen van voorschriften uit het Bouwbesluit 2012.