Aanvraag om omgevingsvergunning een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie I, nummer 9126, hoek Leusinkweg-De Zoeker Esch in Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (perceel)
  • Losser I 9126
Publicatiedatum
07-08-2019

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Uitbreiden van een bedrijfspand op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie I, nummer 9126, hoek Leusinkweg-De Zoeker Esch in Losser
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.