Aanvraag om omgevingsvergunning Gronausestraat 323, 7585 PB Glane

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7585PB 323
Publicatiedatum
21-08-2019
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Gronausestraat 323, 7585 PB Glane

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Plaatsen van een ooievaarsnest op het perceel Gronausestraat 323, 7585 PB Glane.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.