Besluit omgevingsvergunning Beatrixstraat 26, 7587 AG de Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7587AG 26
Publicatiedatum
07-03-2019
Einddatum
18-04-2019
Kaart behorende bij: Besluit omgevingsvergunning Beatrixstraat 26, 7587 AG de Lutte

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten:
 

Beschrijving

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het intern verbouwen van een woning door het vervangen van dragende muren van de benedenverdieping voor een draagconstructie ten behoeve van het doorbreken van twee binnenmuren op het perceel Beatrixstraat 26, 7587 AG de Lutte.
Datum bekendmaking 7 maart 2019.
 

Procedure

Tegen een besluit kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders,  Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.