Aanvraag om omgevingsvergunning Torenmolen 31, 7587 RN de Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587RN 31
Publicatiedatum
20-03-2019
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Torenmolen 31, 7587 RN de Lutte

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Bouwen van een woning op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie G, nummer 3802, toekomstig adres Torenmolen 31, 7587 RN de Lutte.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.