Verleende vergunning op grond van de Drank- en Horecawet in het centrum van Losser

Type bekendmaking
drank- en horecavergunning
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • Losser
Publicatiedatum
20-02-2019
Einddatum
03-04-2019
Kaart behorende bij: Verleende vergunning op grond van de Drank- en Horecawet in het centrum van Losser

Op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet is de volgende Drank- en Horecavergunning verleend aan:
 

Beschrijving

Centrum Management Losser, M. Dieperink voor het tijdelijk schenken van zwak alcoholhoudende dranken tijdens twee ‘bijzondere’ gelegenheden in het centrum van Losser van de boerenmarkt op de volgende dagen tijden: 
­    ‘Smokkelboerenmarkt’ 30 maart 2019 van 10.00 uur tot 17.00 uur. 
­    ‘Proeverij Losser’ 28 september 2019 van 10.00 uur tot 17.00 uur.
Datum bekendmaking,  4 februari 2019.

 

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser.