Ontheffing verleend op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet Raadhuisplein 1, 7581 AG Losser

Type bekendmaking
drank- en horecavergunning
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • Losser
Publicatiedatum
12-02-2019
Einddatum
26-03-2019
Kaart behorende bij: Ontheffing verleend op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet Raadhuisplein 1, 7581 AG Losser

Op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet is de volgende ontheffing verleend aan:
 

Beschrijving

R. Kremers, Tankelanden 2, 7542 DR Enschede voor het schenken van zwakalcoholhoudende dranken tijdens de gelegenheid ‘afscheid Wethouder Wildschut’ in t’ Lossers Hoes, Raadhuisplein 1, 7581 AG Losser op woensdag 27 februari 2019 van 16.00 uur tot 17.30 uur. 
Datum bekendmaking: 12 februari 2019
 

Procedure

Tegen een ontheffing kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift richten een de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.