Besluit omgevingsvergunning Kremersveenweg 22 en 24, 7585 PP Glane

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • Losser
Publicatiedatum
12-02-2019
Einddatum
26-03-2019
Kaart behorende bij: Besluit omgevingsvergunning Kremersveenweg 22 en 24, 7585 PP Glane

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten:

 

Beschrijving

Een aanvraag om omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen van twee woningen en één schuur op de percelen Kremersveenweg 22 en 24, 7585 PP Glane.
Datum bekendmaking 12 februari 2019.

 

Procedure

Tegen een besluit kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders,  Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.