Aanvraag om omgevingsvergunning Oosterhof 25-27, 7581 WN Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (gemeente)
  • Losser
Publicatiedatum
20-02-2019
Einddatum
03-04-2019
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Oosterhof 25-27, 7581 WN Losser

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Bouwen van een carport tussen twee woningen op de percelen Oosterhof 25-27, 7581 WN Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.