Verleende vergunning APV en bijzondere wetten Hannekerveldweg 49, 7581 BD Losser

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581BD 49
Publicatiedatum
25-04-2019
Einddatum
06-06-2019
Kaart behorende bij: Verleende vergunning APV en bijzondere wetten Hannekerveldweg 49, 7581 BD Losser

Op grond van artikel 2:24 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende vergunning verleend aan:
 

Beschrijving

Stichting Oldtimershow Losser, Hannekerveldweg 49, 7581 BD Losser voor het houden van het evenement  ‘Oldtimershow Losser’ op 15 juni 2019 van 17:00 uur tot 00:00 uur en op zondag 16 juni 2019 van 10:00 uur tot 21:00 uur bij de steenfabriek aan de Smuddeweg, 7581 PN Losser. ¹
Datum bekendmaking 25 april 2019.
 

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, tegen een besluit voorzien van een ¹ moet het bezwaarschrift worden gericht aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.