Ontwerp-bestemmingsplan “Buitengebied, partiële herziening Oude Dijk 57 Beuningen”

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7588RV 57
Publicatiedatum
01-05-2019
Kaart behorende bij: Ontwerp-bestemmingsplan “Buitengebied, partiële herziening Oude Dijk 57 Beuningen”

Burgemeester en wethouders van Losser maken bekend dat, met ingang van 2  mei 2019  gedurende 6 weken, voor iedereen ter inzage ligt, het ontwerp-bestemmingsplan “Buitengebied, partiële herziening Oude dijk 57 Beuningen”.

Beschrijving

Omschrijving plan
Het bestemmingsplan voorziet in de de bouw van een extra bijgebouw op het perceel Oude Dijk  57 te Beuningen.

Inzien bestemmingsplan
Het ontwerpbestemmingsplan kan tot en met 13 juni 2019 tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser.
Het plan (verbeelding en regels) en de bijbehorende toelichting met bijlagen kunnen ook op www.ruimtelijkeplannen.nl worden bekeken.

Procedure

Zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen op het ontwerpbestemmingsplan.
Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de Gemeenteraad van Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser.  Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de publieksbalie van het gemeentehuis, bereikbaar via telefoonnummer (053) 5377444.

Losser, 1 mei 2019

Publicatie

1.            De week van Losser
2.            www.losser.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl
3.            Staatscourant
4.            Publicatiebord

Bijlagen