Aanvraag om omgevingsvergunning Gronausestraat 107, 7581 CE Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581CE 107
Publicatiedatum
01-05-2019
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Gronausestraat 107, 7581 CE Losser

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Bouwen van een sporthal op het perceel Gronausestraat 107, 7581 CE Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.