Aanvraag om omgevingsvergunning Dorpstraat 65, 7587 AB de Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587AB 65
Publicatiedatum
01-05-2019
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Dorpstraat 65, 7587 AB de Lutte

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Uitbreiden van een bedrijfspand op het perceel Dorpstraat 65, 7587 AB de Lutte.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.