voorgenomen gehandicaptenparkeerplaats Kostersgaarden 52

Type bekendmaking
gehandicaptenparkeervergunning
Status
ontwerp-besluit
Locatie (postcode)
  • 7582AC 52
Publicatiedatum
17-09-2019
Einddatum
29-10-2019
Kaart behorende bij: voorgenomen gehandicaptenparkeerplaats Kostersgaarden 52

Het college van burgemeester en wethouders van Losser is voornemens om een individuele gehandicaptenparkeerplaats aan te wijzen aan de Kostergaarden 52 te Losser.

Beschrijving

Het college van burgemeester en wethouders van Losser is voornemens om een individuele gehandicaptenparkeerplaats aan te wijzen aan de Kostergaarden 52 te Losser.

Procedure

Het ontwerpbesluit, inclusief een bijbehorende tekening, ligt met ingang van

20 september 2019 voor een periode van vier weken ter inzage bij de publieksbalie van de gemeente Losser in Kultuurhus ’t Lossers Hoes te Losser.

Inzage is mogelijk op de volgende dagen en tijden:

  • Maandag tot en met woensdag, vanaf 08:30 uur tot 17:00 uur;
  • Donderdag, vanaf 08:30 uur tot 18:00 uur;
  • Vrijdag, vanaf 08:30 uur tot 17:00 uur.

 
Tegen het ontwerpbesluit kan iedere belanghebbende vanaf 20 september 2019 gedurende vier achtereenvolgende weken zijn of haar zienswijzen schriftelijk dan wel mondeling kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Losser, postbus 90, (7580 AB) Losser.
 
Wanneer het mondeling kenbaar maken van een zienswijze de voorkeur geniet dan wel indien u nadere informatie wenst, dan kunt u voor het maken van een afspraak contact opnemen met de heer E. Steijns (telefoon 06-12081686) van de afdeling Openbare Werken.