Rectificatie aanvraag om omgevingsvergunning Enschedesestraat 73, 7582 PL Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7582PL 73
Publicatiedatum
18-09-2019
Kaart behorende bij: Rectificatie aanvraag om omgevingsvergunning Enschedesestraat 73, 7582 PL Losser

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Inrichten van een boerderij appartement in een bestaand bedrijfsgebouw op het perceel Enschedesestraat 73, 7582 PL Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.