gehandicaptenparkeerplaats Kostersgaarden 29

Type bekendmaking
gehandicaptenparkeervergunning
Status
ontwerp-besluit
Locatie (postcode)
  • 7581GR
Publicatiedatum
13-12-2019
Einddatum
24-01-2020
Kaart behorende bij: gehandicaptenparkeerplaats Kostersgaarden 29

Het college van burgemeester en wethouders van Losser is voornemens om een individuele gehandicaptenparkeerplaats aan te wijzen aan de Kostersgaarden 29 te Losser.

Het ontwerpbesluit, inclusief een bijbehorende gewaarmerkte tekening, ligt met ingang van 17 december 2019 voor een periode van vier weken ter inzage bij de publieksbalie van de gemeente Losser in Kultuurhus ’t Lossers Hoes te Losser.

Inzage is mogelijk op de volgende dagen en tijden:

  • Maandag tot en met woensdag, vanaf 08:30 uur tot 17:00 uur;
  • Donderdag, vanaf 08:30 uur tot 18:00 uur;
  • Vrijdag, vanaf 08:30 uur tot 17:00 uur.

Beschrijving

Het college van burgemeester en wethouders van Losser is voornemens om een individuele gehandicaptenparkeerplaats aan te wijzen aan de Kostersgaarden 29 te Losser.

 

Het ontwerpbesluit, inclusief een bijbehorende gewaarmerkte tekening, ligt met ingang van

17 december 2019 voor een periode van vier weken ter inzage bij de publieksbalie van de gemeente Losser in Kultuurhus ’t Lossers Hoes te Losser.

Inzage is mogelijk op de volgende dagen en tijden:

  • Maandag tot en met woensdag, vanaf 08:30 uur tot 17:00 uur;
  • Donderdag, vanaf 08:30 uur tot 18:00 uur;
  • Vrijdag, vanaf 08:30 uur tot 17:00 uur.

Procedure

Tegen het ontwerpbesluit kan iedere belanghebbende vanaf 17 december 2019 gedurende vier achtereenvolgende weken zijn of haar zienswijzen schriftelijk dan wel mondeling kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Losser, postbus 90, (7580 AB) Losser.

Wanneer het mondeling kenbaar maken van een zienswijze de voorkeur geniet dan wel indien u nadere informatie wenst, dan kunt u voor het maken van een afspraak contact opnemen met de heer E. Steijns (telefoon 06-12081686) van de afdeling Openbare Werken.