Verleende vergunning APV en bijzondere wetten in de gemeente Losser

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581AG 1
Publicatiedatum
05-07-2019
Einddatum
16-08-2019
Kaart behorende bij: Verleende vergunning APV en bijzondere wetten in de gemeente Losser

Op grond van artikel 2:24 lid 5 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende vergunning verleend aan:
 

Beschrijving

Laac Twente voor het houden van het evenement halve marathon Oldenzaal op zondag 6 oktober 2019 vanaf 10:30 uur tot 15:30 uur. Tijdens de loopwedstrijd wordt er deels gebruik gemaakt van wegen in de gemeente Losser. De volgende wegen worden afgezet:  
•    Tankenbergweg, tussen gemeentegrens met Oldenzaal en Bentheimerstraat (N735);
•    Alleeweg, tussen Tankenbergweg en Paasbergweg;
•    Siemertweg, tussen Tankenbergweg en Denekamperstraat (N342);
•    Hanhofweg, tussen Bentheimerstraat (N735) en Beuningerstraat;
•    Paandersdijk, tussen Denekamperstraat (N342) en Nijenhaerweg;
•    Nijenhaerweg, tussen Paandersdijk en Beuningerstraat,
Datum bekendmaking 5 juli 2019.
 

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, tegen een besluit voorzien van een ¹ moet het bezwaarschrift worden gericht aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.