Ontheffing verleend op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet Smuddeweg 3, 7581 PN Losser

Type bekendmaking
drank- en horecavergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581PN 3
Publicatiedatum
04-07-2019
Einddatum
15-08-2019
Kaart behorende bij: Ontheffing verleend op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet Smuddeweg 3, 7581 PN Losser

Op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet is de volgende ontheffing verleend aan:
 

Beschrijving

All-in Exclusive Catering, Sint Maartenstraat 57, 7581 AK Losser, voor het schenken van zwakalcoholhoudende dranken tijdens het evenement Jetzt Geht’s Losser, Smuddeweg 3, 7581 PN Losser op de volgende dagen en tijden:
-    Donderdag 17 oktober 2019 19:00 uur tot 02:00 uur;
-    Vrijdag 18 oktober 2019 van 19:00 uur tot 02:00 uur;
-    Zaterdag 19 oktober 2019 van 19:00 uur tot 02:00 uur;
-    Zondag 20 oktober 2019 van 15:00 uur tot 21:00 uur.
Datum bekendmaking 4 juli 2019.
 

Procedure

Tegen een ontheffing kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift richten een de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.