Ontheffing verleend op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet Raadhuisplein 1, 7581 AG Losser

Type bekendmaking
drank- en horecavergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581AG 1
Publicatiedatum
04-07-2019
Einddatum
15-08-2019
Kaart behorende bij: Ontheffing verleend op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet Raadhuisplein 1, 7581 AG Losser

Op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet is de volgende ontheffing verleend aan:
 

Beschrijving

Böggelrieders & Daansers Losser, Hogeweg 27, 7582 CA Losser voor het schenken van zwakalcoholhoudende dranken tijdens het evenement ’t Internationaal folkloristisch festival in Losser op de volgende dagen en tijden:
-    Donderdag 22 augustus 2019 van 18:00 uur tot 00:30 uur;
-    Vrijdag 23 augustus 2019 van 09:00 uur tot 01:30 uur;
-    Zaterdag 24 augustus 2019 van 09:00 uur tot 01:30 uur;
-    Zondag 25 augustus 2010 van 13:00 uur tot 01:00 uur. 
Datum bekendmaking: 4 juli 2019.
 

Procedure

Tegen een ontheffing kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift richten een de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.