Aanvraag om omgevingsvergunning Tweelenbeecke 12, 7586 AZ Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7586AZ 12
Publicatiedatum
12-07-2019
Einddatum
23-08-2019
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Tweelenbeecke 12, 7586 AZ Overdinkel

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Vervangen van de sportveldverlichting aan 1 zijde en nieuw aan te leggen sportveldverlichting aan de andere zijde van het hockeyveld. Dit zal tezamen worden gerealiseerd met de aanleg van een kunstgrasveld op het perceel Tweelenbeecke 12, 7586 AZ Overdinkel.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.