Aanvraag om omgevingsvergunning Hoofdstraat 163, 7586 BP Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7586BP 163
Publicatiedatum
17-07-2019
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Hoofdstraat 163, 7586 BP Overdinkel

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Verbouwen van de Plusmarkt in Overdinkel met een nieuwe entree aan de voorzijde en een stramien uitbreiden aan de achterzijde op het perceel Hoofdstraat 163, 7586 BP Overdinkel.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.