Verleende vergunning APV en bijzondere wetten Glanerbrugstraat 33, 7585 PK Glane

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7585PK 33
Publicatiedatum
05-04-2019
Einddatum
17-05-2019
Kaart behorende bij: Verleende vergunning APV en bijzondere wetten Glanerbrugstraat 33, 7585 PK Glane

Op grond van artikel 2:24 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende vergunning verleend aan:
 

Beschrijving

Syrisch Orthodoxe kerk Nederland, Glanerbrugstraat 33, 7585 PK Glane voor het houden van de paasviering op maandag 29 april 2019 van 08:00 uur tot 16:00 uur bij het Syrisch Orthodoxe Mor Ephrem klooster.¹
Datum bekendmaking 5 april 2019.
 

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, tegen een besluit voorzien van een ¹ moet het bezwaarschrift worden gericht aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.