Ontwerp plaatsen verzamelcontainers Arkelstein Losser en centrum Beuningen

Type bekendmaking
aanwijzingsbesluit
Status
ontwerp-besluit
Locatie (postcodes)
  • 7588RH
  • 7581RL
Publicatiedatum
18-04-2019
Einddatum
30-05-2019
Kaart behorende bij: Ontwerp plaatsen verzamelcontainers Arkelstein Losser en centrum Beuningen

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij op grond van de Afvalstoffenverordening voornemens is om vast te stellen:

Het ontwerp Plaatsingsplan Verzamelcontainers voor huishoudelijk restafval, verpakkingsglas, textiel en verpakkingsmateriaal.

Beschrijving

Ontwerp Plaatsingsplan Verzamelcontainers

In het kader van de invoering van Diftar, zorgt de gemeente Losser voor voldoende mogelijkheden om het inzamelen van afval te faciliteren. In het ontwerp Plaatsingsplan Verzamelcontainers, gaat het vooral om twee nieuwe plekken waar ondergrondse verzamelcontainers komen te staan voor huishoudelijk afval. Dat is aan de Beuningerstraat (4 stuks) en de Arkelstein (1 stuk). Op deze pagina vindt u het concept plaatsingsplan met bijbehorende stukken. Wilt u een zienswijze indienen, dan kan dat tot en met woensdag 29-05-2019 t.a.v. het college van burgemeester en wethouders van Losser, Postbus 90, 7580 AB te Losser.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Openbare werken. Op maandag t/m vrijdag te bereiken via telefoonnummer 053-5377416 en mailadres administratieow@losser.nl.

Op woensdag 17 april 2019 heeft onderstaande tekst in de Staatscourant gestaan:

Kennisgeving ontwerpbesluit uitgebreide voorbereidingsprocedure Plaatsingsplan Verzamelcontainers.

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij op grond van de Afvalstoffenverordening voornemens is om vast te stellen:

Het ontwerp Plaatsingsplan Verzamelcontainers voor huishoudelijk restafval, verpakkingsglas, textiel en verpakkingsmateriaal.
 
Het bovengenoemde ontwerpbesluit met de bijbehorende bescheiden ligt met ingang van donderdag 18 april 2019 tot en met donderdag 30 mei 2019 ter inzage in het gemeentehuis te Losser.
 
Zienswijzen
Tegen de bovengenoemde voornemens kunnen (zowel mondeling als schriftelijk) door een ieder zienswijzen worden ingediend binnen zes weken van de dag waarop het ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van gemeente Losser, postbus 90, 7580 AB Losser.
 
Alleen belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit kunnen later beroep instellen Rechtbank Overijssel, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle, tenzij wordt aangetoond dat men redelijkerwijs niet in staat is geweest (tijdig) zienswijze in te brengen, dan wel de besluitvorming afwijkt van het voornemen.
 
Indien u nadere informatie wenst of (mondeling) zienswijzen wilt indienen, kunt u een afspraak maken met de afdeling Openbare Werken. Zij zijn te bereiken via nummer 053-5377444.

Procedure

Het bovengenoemde ontwerpbesluit met de bijbehorende bescheiden ligt met ingang van donderdag 18 april 2019 tot en met donderdag 30 mei 2019 ter inzage in het gemeentehuis te Losser.

Zienswijzen

Tegen de bovengenoemde voornemens kunnen (zowel mondeling als schriftelijk) door een ieder zienswijzen worden ingediend binnen zes weken van de dag waarop het ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van gemeente Losser, postbus 90, 7580 AB Losser.

Alleen belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit kunnen later beroep instellen Rechtbank Overijssel, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle, tenzij wordt aangetoond dat men redelijkerwijs niet in staat is geweest (tijdig) zienswijze in te brengen, dan wel de besluitvorming afwijkt van het voornemen.

Indien u nadere informatie wenst of (mondeling) zienswijzen wilt indienen, kunt u een afspraak maken met de afdeling Openbare Werken. Zij zijn te bereiken via nummer 053-5377444.