Besluit maatwerkvoorschriften Braakstraat 6A, 7581 EZ Losser

Type bekendmaking
milieuvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581EZ 6
Publicatiedatum
01-04-2019
Einddatum
13-05-2019
Kaart behorende bij: Besluit maatwerkvoorschriften Braakstraat 6A, 7581 EZ Losser

Besluit tot stellen van maatwerkvoorschriften op grond van artikel 3.131 lid 5 van het  Activiteitenbesluit milieubeheer betreffende:
 

Beschrijving

Oprichten van een cateringbedrijf op het perceel Braakstraat 6A, 7581 EZ Losser.
Datum bekendmaking 1 april 2019. 
 

Procedure

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter te Almelo, Postbus 323, 7600 AH Almelo een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. 
Voor verdere informatie over de genoemde rechtsgangen kunt u zich wenden tot het team Bestuurszaken van de gemeente Losser.