Aanvraag om omgevingsvergunning op percelen kadastraal bekend LSR00, sectie I, nummer 5624 en sectie Q, nummer 565 bij de grensovergang in Glane

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (perceel)
  • Losser I 5624
Publicatiedatum
17-04-2019

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Plaatsen van een stootjuk en rails bij de grensovergang in Glane op percelen kadastraal bekend LSR00, sectie I, nummer 5624 en sectie Q, nummer 565.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.