Aanvraag om omgevingsvergunning Plechelmusstraat 1, 7587 AL de Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587AL 1
Publicatiedatum
17-04-2019
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Plechelmusstraat 1, 7587 AL de Lutte

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Bouwen van een gezondheidscentrum op het perceel Plechelmusstraat 1, 7587 AL de Lutte.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.