Aanvraag om omgevingsvergunning op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie Q, nummer 282

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (perceel)
  • Losser Q 282
Publicatiedatum
16-10-2019

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Afzetten en opschonen van een houtsingel op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie Q, nummer 282.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.