Aanvraag om omgevingsvergunning Goormatenweg 1, 7586 RT Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7586RT 1
Publicatiedatum
16-10-2019
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Goormatenweg 1, 7586 RT Overdinkel

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Bouwen van een woning met een bijgebouw met schuur op het perceel Goormatenweg 1, 7586 RT Overdinkel.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.