Verleende vergunning APV en bijzondere wetten op het perceel Hoofdstraat 234, 7586 BX Overdinkel

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • Losser
Publicatiedatum
07-01-2019
Einddatum
18-02-2019
Kaart behorende bij: Verleende vergunning APV en bijzondere wetten op het perceel Hoofdstraat 234, 7586 BX Overdinkel

Op grond van artikel 5:18 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende vergunning verleend aan:
 

Beschrijving

Kaashandel Schouten, Schipholtstraat 48, 7534 CZ Enschede voor het innemen van een standplaats voor de verkoop van zuivel artikelen op het trottoir nabij het perceel aan de Hoofdstraat 234, 7586 BX Overdinkel op alle donderdagen in de periode tussen 1 januari 2019 en 31 december 2019. 
Datum bekendmaking 7 januari 2019.
 

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, tegen een besluit voorzien van een ¹ moet het bezwaarschrift worden gericht aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.