Aanvraag om omgevingsvergunning Denekamperdijk 57, 7581 PX Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (gemeente)
  • Losser
Publicatiedatum
16-01-2019
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Denekamperdijk 57, 7581 PX Losser

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Kappen van één Amerikaanse eik op het perceel Denekamperdijk 57, 7581 PX Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.