Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Ontheffing verleend op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet Kerkenbospad 5, 7587 NH de Lutte

Type bekendmaking
drank- en horecavergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7587NH 5
Publicatiedatum
01-05-2019
Einddatum
12-06-2019
Kaart behorende bij: Ontheffing verleend op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet Kerkenbospad 5, 7587 NH de Lutte

Op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet is de volgende ontheffing verleend:
 

Beschrijving

Voor het schenken van zwak alcoholhoudende dranken tijdens het ‘Zomeravondconcert’ in het openluchttheater, Kerkenbospad 5, 7587 NH de Lutte op 15 juni 2019 van 19:00 uur tot 23:30 uur. 
Datum bekendmaking 1 mei 2019
 

Procedure

Tegen een ontheffing kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift richten een de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.