Onherroepelijk bestemmingsplan “Wonen aan het Dinkeldal”

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581PC 3
Publicatiedatum
16-05-2019
Kaart behorende bij: Onherroepelijk bestemmingsplan “Wonen aan het Dinkeldal”

Burgemeester en wethouders van de gemeente Losser maken bekend dat het volgende bestemmingsplan onherroepelijk is geworden:

  • Wonen aan het Dinkdeldal (NL.IMRO.0168.15BP0001-0401)

Beschrijving

Het bestemmingsplan “Wonen aan het Dinkeldal” is door de gemeenteraad op 12 maart 2019 ongewijzigd vastgesteld. Tegen het besluit van de gemeenteraad is geen beroep ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit houdt in dat het bestemmingsplan met ingang van 2 mei 2019 onherroepelijk is geworden.

Het bestemmingsplan “Wonen aan het Dinkeldal” gaat uit van de realisatie van maximaal dertig grondgebonden woningen.

Procedure

Het bestemmingsplan kan worden ingezien op de www.ruimtelijkeplannen.nl.

Losser, 15 mei 2019

Burgemeester en wethouders voornoemd,

De secretaris,                      de burgemeester,

drs. J. van Dam,                  ir. C.A.M. Kroon

Publicatie
1.         De week van Losser
2.         www.losser.nl
3.         Staatscourant

Bijlagen