Besluit omgevingsvergunning Scholtinkstraat 29, 7581 GG Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581GG 29
Publicatiedatum
02-05-2019
Einddatum
13-06-2019
Kaart behorende bij: Besluit omgevingsvergunning Scholtinkstraat 29, 7581 GG Losser

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten:
 

Beschrijving

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen van een woning met een schuur op het perceel Scholtinkstraat 29, 7581 GG Losser. Het betreft een aanvraag om omgevingsvergunning 2e fase.
Datum bekendmaking 2 mei 2019. 
 

Procedure

Tegen een besluit kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders,  Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.