Aanvraag om omgevingsvergunning op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie I, nummers 9135 en 9136, tegenover Kopshofweg 1 en 3 in Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (perceel)
  • Losser I 9135
Publicatiedatum
15-05-2019

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Kappen van bomen op het perceel kadastraal bekend LSR00, sectie I, nummers 9135 en 9136, tegenover Kopshofweg 1 en 3 in Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.