Aanvraag om omgevingsvergunning Holtweg 4, 7588 PC Beuningen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7588PC 4
Publicatiedatum
15-05-2019
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Holtweg 4, 7588 PC Beuningen

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Verlengen van een kippenstal op het perceel Holtweg 4, 7588 PC Beuningen. Betreft een aanvraag om omgevingsvergunning 2e fase. 
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.