Aanvraag om omgevingsvergunning een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie G, nummer 3527 in het Luttermolenveld in de Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (perceel)
  • Losser G 3527
Publicatiedatum
14-08-2019

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Bouwen van 12 prefabwoningen op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie G, nummer 3527 in het Luttermolenveld in de Lutte.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.